Kompetencer

Hos Momentum Revision kan vi hjælpe med en lang række af ting, herunder:

  • Udarbejdelse af årsrapporter med erklæringer om revision, udvidet gennemgang, review eller assistance med opstilling mv., herunder indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.
  • Bogføring, lønindberetning og moms- og lønsumsopgørelser mv.
  • Indberetning af selvangivelser samt skattemæssige opgørelser og estimater.
  • Udlodning af udbytter.
  • Omstruktureringer, herunder kapitalnedsættelser, aktieombytninger, omdannelser, opløsning af selskaber, stiftelser.
  • Udarbejdelse af koncernregnskaber.
  • Øvrige erklæringer til brug hos tredjemand.
  • Rådgivning generelt om ovenstående.